Fred, i folkeretten det motsatte av krigstilstand. Folkerettens regler deles tradisjonelt i fredens og krigens rett. Den siste tilsidesetter i stor utstrekning de regler som gjelder for samkvemmet mellom stater i fred. Fred betegner undertiden det samme som fredsslutning eller fredstraktat.