FN-pakten er det grunnleggende dokumentet til De forente nasjoner, og fastsetter organisasjonens formål og prinsipper, medlemslandenes rettigheter og plikter, samt definerer de ulike hovedorganenes prosedyrer og oppgaver.

Som internasjonal traktat beskriver den hovedprinsipper i internasjonale forhold, fra medlemslandenes suverenitet, til forbud mot militær makt i internasjonale relasjoner som strider mot FNs formål. 

Den fastlegger De forente nasjoners sammensetning, myndighet, institusjoner og arbeidsmåte. Den 26. juni 1945 ble FN-pakten undertegnet av samtlige 50 deltagende stater på San Francisco-konferansen. Polen var ikke til stede på konferansen, men signerte senere og er også en av de 51 grunnleggende statene.

FN-pakten trådte i kraft den 24. oktober 1945, etter at Kina, Frankrike, Sovjetunionen, Storbritannia og USA og flertallet av de andre statene hadde ratifisert den. 

 • FNs fremste mål er å bevare internasjonal fred og sikkerhet og FN har plikt til å treffe tiltak for å fjerne enhver trussel mot freden. FN skal alltid søke ved fredelige midler å løse tvister som kan føre til fredsbrudd.
 • FN skal jobbe for å utvikle vennskapelige forhold mellom nasjoner og folk, basert på like rettigheter og selvbestemmelsesrett.
 • FN skal skape samarbeid om å løse de økonomiske, sosiale, kulturelle og humanitære problemene i verden. Dette er blant annet å utrydde fattigdom, farlige sykdommer og analfabetisme, å stoppe miljøødeleggelser, å jobbe forlikestilling og fremme kulturforståelse.
 • FN skal fremme menneskerettigheter og grunnleggende friheter for alle mennesker uten hensyn til rase, kjønn, språk eller religion.
 • FN skal være et samlingspunkt for statene i arbeidet for å nå disse målene.

FN har også ulike prinsipper nedfelt i FN-pakten som de skal handle ut fra:

 • Alle medlemsstater er suverene og likestilte.
 • Alle medlemsstater skal følge FN-paktens forpliktelser, og støtte FNs arbeid.
 • Alle medlemsstater er forpliktet til å prøve å løse internasjonale uenigheter gjennom fredelige midler, og uten å true internasjonal fred, sikkerhet eller lov.
 • Alle medlemsstater er forpliktet til å avstå fra trusler om eller bruk av maktmot andre stater.
 • FN skal avstå fra å blande seg inn i de suverene staters indre anliggender.

Pakten kan bli endret ved en avstemning med to tredjedels flertall i Generalforsamlingen, og ratifisert ved to tredjedels flertall av alle FNs medlemsland inkludert de fem permanente medlemmene i Sikkerhetsrådet. Fire artikler har blitt endret.

 • i 1965 økte medlemstallet i Sikkerhetsrådet fra 11 til 15, og antall stemmer for å få godkjent saker økte fra syv til ni (inkludert alle fem permanente medlemmene)
 • i 1965 økte medlemstallet i Det økonomiske og sosiale rådet fra 18 til 27, og i 1973 fra 27 til 54.
 • i 1968 økte antall stemmer for at Sikkerhetsrådet skal kunne innkalle Generalforsamlingen for å endre FN-pakten fra syv til ni.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.