Fjellmyrløper, fugleart i snipefamilien. En av våre minste vadefugler. Det lange nebbet er litt avflatet («bredt») og noe nedbøyd mot spissen. Brunspraglet overside, hode og bryst med hvit buk; minner om en liten bekkasin. Bena er nokså korte.

Fjellmyrløperen hekker med sikkerhet bare i fjelltrakter fra Hardangervidda til indre Sør-Trøndelag, gjennom Nord-Sverige, Sør-Varanger og Nord-Finland til Kolahalvøya. Østover gjennom deler av Sibir finnes antagelig spredte og fåtallige forekomster. På 1800-tallet var den langt mer vanlig i sørnorske høyfjell, men i de siste år har bestanden igjen økt noe.

Har i hekketiden tilhold på våte hengemyrer.

Legger fire egg i juni, rugetid 21 døgn.

Trekkfugl.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

26. februar 2009 skrev Stein Ø. Nilsen

Denne arten hekker forholdsvis vanlig i små og store våtmyrer i Kautokeino og Karasjok kommuner. To ringmerkede fugler funnet på reir i Kautokeino viser at vår bestand av arten passerer våtmarksområdet Sivash i Ukraina på trekket, de overvintrer i Persiske gulf og langs kysten av Afrika. Norge har et betydelig internasjonalt ansvar for arten. De sibirske fuglene er av en annen underart enn våre fugler, og overvintrer i Asia.

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.