bekkasiner

Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) er den vanligste bekkasinarten i Norge.
Enkeltbekkasin
Av /Shutterstock.

Artikkelstart

Bekkasiner er fuglearter som tilhører snipefamilien. I Norge finnes det tre arter bekkasiner. Disse er enkeltbekkasin og dobbeltbekkasin som tilhører slekten Gallinago og kvartbekkasin i slekten Lymnocryptes. Slekten Gallinago består av til sammen 17 arter som er utbredt i alle verdensdeler med unntak av Antarktis. Kvartbekkasin som er eneste art i slekten Lymnocryptes har sin utbredelse i nordlige deler av Europa og Asia.

Faktaboks

Uttale
bekkasˈiner

Beskrivelse

Dobbeltbekkasin (Gallinago media) har en begrenset utbredelse i fjellområder i Norge. Den representerer en av fire lek-arter i den norske fuglefaunaen.

Alle bekkasiner har et meget langt og rett nebb, og relativt korte ben. Fjærdrakten er kraftig spraglet og dominert av brungule farger. Overnebbet er bøyelig i spissen og er kledd med en følsom hud som egner seg til å finne insekter og mark nede i fuktig jord.

Levevis

Bekkasinene er sterkt knyttet til våtmarksområder, og de er mest aktive i skumringen og om natten. De søker etter mat i fuktig jord hvor de kan finne byttedyr ved å stikke det lange nebbet dypt ned i bakken.

Utbredelse i Norge

Kvartbekkasin (Lymnocryptes minimus) er den minste av de tre bekkasinartene som hekker i Norge. I hekkesesongen påtreffes den hovedsakelig på fuktige myrer i Finnmark.

I Norge kan enkeltbekkasin påtreffes i ulike typer våtmarksområder i hele landet, mens de to andre bekkasinene har en langt mer begrenset utbredelse. Dobbeltbekkasin har sin hovedutbredelse i subalpine fjellområder i Innlandet, Trøndelag og sørlige deler av Nordland. Kvartbekkasin påtreffes hovedsakelig i fuktige myrområder i Finnmark.

Vandringer

Alle de tre bekkasinartene som hekker i Norge er trekkfugler, men noen få enkeltbekkasiner kan overvintre langs kysten.

Jakt

Enkeltbekkasin er en jaktbar art i Norge i perioden 21. august til 31. oktober, men det skytes bare et fåtall individer i året. De to andre bekkasinene er ikke jaktbare arter.

Navnet

Navnet bekkasin er avledet fra fransk eller italiensk og betyr egentlig 'fugl med langt nebb'.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg