Figurativ, om billedlig fremstilling som forestiller et motiv bygd opp av figurer eller andre konkrete elementer i motsetning til nonfigurativ og abstrakt billedfremstilling.