Élisabeth Vigée-Lebrun, fransk maler, elev av sin far, som var pastelltegner, og av Jean-Baptiste Greuze. Hun fikk sitt gjennombrudd ved et portrett av Marie Antoinette 1779, ble hoffmaler og malte i alt 20 bilder av dronningen. Vigée-Lebrun forlot Frankrike i 1789, og kom først tilbake for godt i 1805. Hun gjorde lykke overalt som kvinne- og barneportrettist. Hennes memoarer, Souvenirs (1835–37), gir levende inntrykk av tiden og hennes omflakkende liv.