Energilovforskriften, forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi av 7. desember 1990 nr 959, gitt i medhold av energiloven. Forskriften er gitt av Olje og energidepartementet og regulerer en rekke forhold blant annet om konsesjonsordningene i energiloven.