Områdekonsesjon, konsesjon som gir konsesjonæren generell tillatelse til bygging, eierskap og drift av anlegg for fordeling av elektrisk energi innenfor gitte spenningsnivåer og innenfor et nærmere angitt geografisk område, kommune eller region. Konsesjonen tildeles i medhold av energiloven kapittel 3.