Oddatjørndammen

Norge er i en særstilling blant verdens industriland når det gjelder produksjon og forbruk av elektrisitet. Omtrent 90 % av vår elektrisitetsproduksjon skjer i vannkraftverk, de øvrige 10% kommer i all hovedsak fra vindkraftverk. Vi har verdens høyeste elektrisitetsforbruk per hode. Bildet viser den 142 meter høye Oddatjørndammen i Rogaland, som er Norges største steinfyllingsdam. Vannmagasinet tilhører kraftanlegget Ulla-Førre.

Oddatjørndammen
Av /NTB.

Energiloven er en norsk lov som regulerer produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi, det vil si elektrisk kraft og fjernvarme. Kraftforsyningen er samfunnskritisk infrastruktur. Formålet med loven er å sikre at produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi foregår på en samfunnsmessig rasjonell måte. Her står samfunnsøkonomiske beregninger sterkt, men det skal også legges vekt på andre, ikke-kvantifiserbare hensyn som natur og miljø.

Faktaboks

Fullt navn
Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m.
Kortnavn
Energiloven
Forkortelse
enl.
Lovdata-ID
NL/lov/1990-06-29-50

Bakgrunnen for loven var at man ønsket å rydde opp i og forenkle energiregelverket, som var spredt rundt i forskjellige lover, og et ønske om å få på plass regler for effektivisering av kraftmarkedet og en bedre organisering av energiforsyningen.

Lovens innhold

Fritt kraftmarked

Loven åpnet for et fritt kraftmarked hvor elektrisk energi kjøpes og selges, slik at prisfastsettelsen styres av tilbud og etterspørsel. Dermed blir også utviklingen av kraftsystemet mer markedsstyrt og mindre avhengig av prognoser og politiske vedtak. Markedsfokuset gjelder først og fremst markedet for profesjonelle aktører. I forbrukermarkedet hindrer den ikke staten fra å etablere støtte- eller utjevningsordninger.

Leveringsplikt og forbrukerbeskyttelse

Energiloven pålegger det lokale energiverket leveringsplikt, mens abonnenten selv kan velge leverandør. I praksis har de aller fleste forbrukere egen avtale med en kraftleverandør om levering av kraft.

For å gjøre kraftmarkedet mer forbrukervennlig er det innført bestemmelser om informasjonsplikt om kostnader ved eventuell oppsigelse fra forbrukerens side, nedkjølingsperiode for kraftavtaler inngått på uvanlig vis som ved telefonsalg, dørsalg, salg i butikk etc, samt særskilt oppsigelsesrett for forbrukeren, uten kostnad, dersom kraftleverandøren har rett til ensidig endring av avtalen og benytter den. En endring trer først i kraft minst 30 dager etter at forbruker har mottatt skriftlig varsel om den.

Konsesjonssystem

Et sentralt virkemiddel i loven er de konsesjonene den innfører:

Gjennom prosessen for tildeling av konsesjon, vilkår i konsesjonen, revisjonsklausuler og tidsbegrensning av konsesjonen har myndighetene sikret seg vidtfavnende kontroll.

Andre bestemmelser

Loven har også bestemmelser om fjernvarme, beredskap i kraftforsyningen samt rasjonering.

Forskrifter

Energiloven suppleres av et omfattende forskriftsverk hvor de viktigste forskriftene er:

  • Forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi med mer (energilovforskriften)
  • Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM-forskriften)
  • Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften)

Norsk rett og EU-rett

Med innføringen av energiloven i 1990 var Norge blant landene som gikk lengst i liberalisering og frislipp av elektrisitetsomsetningen, sammen med New Zealand og Storbritannia. Markedstenkningen har senere slått gjennom internasjonalt, ikke minst i EU, hvor integrering av europeisk kraftsystem og etablering av europeiske kraftmarkeder er høyt prioritert. Disse løsningene er så blitt innført i Norge som en del av EØS-samarbeidet.

Sentralt i EUs regelverksutvikling er «pakker» av rettsakter. Den siste som er gjennomført i Norge er den tredje energimarkedspakken fra 2009. Den ble først gjennomført i Norge i 2019.

Historikk

Nytt med energiloven

Energiloven etablerte en tidsmessig regulering. Tidligere var bestemmelsene spredd på forskjellige steder i lovverket, uten sterk indre sammenheng og med til dels uklart innhold. Ved siden av sanering og forenkling var det også sentralt å få på plass et hensiktsmessig rettslig grunnlag for effektivisering av kraftmarkedet og en bedre organisering av energiforsyningen.

Lovendringer

Energiloven er blitt endret en rekke ganger. De største endringene kom i 2019 som en del av gjennomføringen i norsk rett av EUs tredje energimarkedspakke. Av andre endringer kan nevnes bestemmelser om tilknytningsplikt for produksjon og forbruk og mulighet for å gi tilknytning på særlige vilkår.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Naas-Bibow, Jens m.fl.: Energiloven med kommentarer, 2. utg. 2011, ISBN 9788205406919

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg