energiloven

Artikkelstart

Energiloven er en lov som omhandler produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi.

Formål

Formålet med loven er å sikre at produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi foregår på en samfunnsmessig rasjonell måte. Her står samfunnsøkonomiske beregninger sterkt, men det skal også legges vekt på andre, ikke-kvantifiserbare hensyn som natur og miljø.

Fritt kraftmarked

Loven åpnet for et fritt kraftmarked hvor elektrisk energi kjøpes og selges, slik at prisfastsettelsen styres av tilbud og etterspørsel. Dermed blir også utviklingen av kraftsystemet mer markedsstyrt og mindre avhengig av prognoser og politiske vedtak.

Markedsfokuset gjelder først og fremst markedet for profesjonelle aktører. I forbrukermarkedet hindrer den ikke staten fra å etablere støtte- eller utjevningsordninger.

Leveringsplikt

Energiloven pålegger det lokale energiverket leveringsplikt, mens abonnenten selv kan velge leverandør.

Fjernvarme

Loven har også bestemmelser angående fjernvarme, og den åpner for å gi konsesjon for eksport og import av elektrisk energi.

Norsk rett og EU-rett

Med innføringen av energiloven i 1990 var Norge blant landene som gikk lengst i liberalisering og frislipp av elektrisitetsomsetningen, sammen med New Zealand og Storbritannia. Markedstenkningen har senere slått gjennom internasjonalt, ikke minst i EU, hvor integrering av europeisk kraftsystem og etablering av europeiske kraftmarkeder er høyt prioritert. Disse løsningene blir så blitt innført i Norge som en del av EØS-samarbeidet.

Sentralt i EUs regelverksutvikling er «pakker» av rettsakter. Den siste som er gjennomført i Norge er den tredje energimarkedspakken fra 2009. Den ble først gjennomført i Norge i 2019.

Lovendringer

Loven er blitt endret en rekke ganger. De største endringene kom i 2019 som en del av gjennomføringen i norsk rett av tredje energimarkedspakke. Av andre endringer kan nevnes bestemmelser om tilknytningsplikt for produksjon og forbruk og mulighet for å gi tilknytning på særlige vilkår.

Forskrifter

Energiloven suppleres av et omfattende forskriftsverk hvor de viktigste forskriftene er:

  • Energilovforskriften
  • Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM-forskriften)
  • Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften)

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Naas-Bibow, Jens m.fl.: Energiloven med kommentarer, 2. utg. 2011, ISBN 9788205406919

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg