Konsesjon hjemlet i energiloven kapittel 3 og som gir tillatelse til å eie og drive høyspenningsanlegg for produksjon, omforming, overføring og fordeling av elektrisitet.