Energirett

Energirett, de regler som gjelder for produksjon, transport/overføring, fordeling og omsetning av energi. I Norge anses petroleumsrett som et eget rettsområde og inngår dermed ikke i energiretten. Selv om hovedfokus for energirett i Norge er elektrisk energi, omfatter energirett også fjernvarme. I likhet med bl.a. sjørett og petroleumsrett går energiretten på tvers av vanlige juridiske faginndelinger; det avgjørende er om de aktuelle reglene gjelder sentrale forhold for energisektoren. Hele artikkelen