Omsetning, kjøp og salg av varer, fast eiendom og tjenester og nominelle fordringer av alle slag. Omfatter for varene alle transaksjoner som er nødvendige for å bringe produktene fra den opprinnelige produsent til den endelige forbruker.