Konsesjon tildelt i henhold til kapittel 4 i energiloven og som gir rett til å foreta omsetning av elektrisk energi.