Arbeidere er de individer som hos sosiale insekter (bier, maur, termitter) ikke har noe med forplantningen å gjøre, men som har overtatt alt arbeid. Hos termittene er arbeiderne hanner og hunner, hos årevinger bare hunner.