Tjener hoveddekket som oppstillingsplass for hovedskytset. De lavereliggende dekk tjener først og fremst til besetningens underbringelse og kalles da banjerdekk. På dem og på de kortere plattformdekkene dypere nede i skroget innredes dessuten spesielle forrådsrom som er nødvendige på krigsskip. Over hoveddekket er det oftest korte brodekk og båtdekk med plass for lett skyts, særlig luftvernskyts. Brukes også i forbindelse med funksjoner som har særlig tilknytning til dekk, f.eks. hangardekk, minedekk, sveipedekk m.m.