En kortere eller lengre overbygning i den forreste del av et skip, bakkdekket, overbygningsdekk forut.