Zwickau, by i Tyskland, Sachsen, ved bredden av Zwickauer Mulde, 65 km sør for Leipzig. Byen har 91 066 innbyggere (2014). Fabrikasjon av maskiner, motorkjøretøyer, keramikk. Kullgruveproduksjonen ble nedlagt 1977. Musikkonservatorium og teknisk høyskole. Komponisten Robert Schumann ble født her; Schumann-museum ble opprettet i 1955. Byen ble forskånet for store angrep under den annen verdenskrig og har derfor bevart mange historiske bygninger, bl.a. Katharinakirken (1212–19), Mariakirken (1465–1536), Gewandhaus (tøymakerlaugets lager og salgshall, 1522–26) og byhallen fra 1400-tallet. Mange verdifulle bygninger forfalt imidlertid sterkt i DDR-perioden og måtte rives (Robert Schumann-huset fra 1450, slottet Schwanenschloss 1836, varieté-teateret Lindenhof fra 1893). Borgen Castrum Zwickaw (1292), på 1500-tallet ombygd til slottsanlegget Osterstein, er delvis revet, de gjenstående deler skal saneres og brukes til pleiehjem. Byrett 1221. Zwickau var i middelalderen senter for sølvutvinning (Schneeberg).