karakterer

Karakterer, målestokk for vurdering (evaluering) av elevers faglige standpunkt, prøve- eller eksamensprestasjoner. De enkelte karakterer, som til sammen danner en karakterskala, blir betegnet med tall eller andre symboler. Ved en absolutt karakterskala må en prestasjon ha en nærmere bestemt faglig kvalitet for å oppnå en bestemt karakter. Ved relative karakterskalaer blir prestasjonen vurdert i forhold til andre prestasjoner. Av et stort antall prestasjoner skal da hvert trinn på karakterskalaen ha en bestemt prosentvis andel. Ofte er disse prosenttallene fastsatt slik at karakterene skal ha tilnærmet normalfordeling, dvs. at prosenttallene er høyest omkring midten og avtar utover med ytterkarakterene. Standpunktkarakterer angir elevens nivå på grunnlag av prestasjoner og utvikling i hele skoleåret, mens eksamenskarakterer bygger på individuell prøving under eksamen.

Faktaboks

Uttale
karaktˈerer
Etymologi
til karakter

Det er Utdannings- og forskningsdepartementet som fastsetter karakterforskrifter for grunnskolen og videregående opplæring. Se også evaluering.

I 2003 ble det i forbindelse med gjennomføringen av Kvalitetsreformen av høyere utdanning innført et nytt, helhetlig karaktersystem ved universiteter og høyskoler med bokstavkarakterer i en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått, og F for ikke bestått. Dette er i samsvar med et felles europeisk vurderingssystem (European Credit Transfer System, ECTS). I tillegg kan bestått/ikke bestått brukes.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg