Kuwait har obligatorisk og gratis skole i åtte år for alle barn i alderen 6–14 år. Det finnes en rekke private skoler. Utenlandske barn må ha bodd i Kuwait i 10 år for å kunne gå i offentlig skole. I barneskolens første fire år undervises det bare på arabisk. På mellomtrinnet vektlegges arabisk og engelsk likt. Kuwait har lærerhøyskole, teknisk høyskole og ett universitet med 18 000 studenter (1999). Mange studenter fra Kuwait studerer i utlandet. I 2001 ble vel 17 % av den voksne befolkningen regnet som analfabeter.