Kuwait ligger på nordøstkysten av Arabiske halvøy, innerst i Persiabukta. Landet omfatter også en rekke øyer utenfor kysten, men bare én av dem, Faylakah, har fast bosetning. Største øy er Bubiyan i nord. Kuwaits fastland består av en bølgende sandslette, med enkelte lave åser i vest. Landskapet heller fra sørvest mot nordvest, og det er oppstått en forsenkning omkring Wadi al-Batin på grensen mot Irak. Åskammene har en spesiell betydning, i det råoljen på grunn av tyngdekraften kan strømme fra oljefeltene ved Burghan til eksporthavnene ved kysten. Helt mot nord når Kuwait inn i Shatt al-Arabs elveslette. Den brede Kuwaitbukta skjærer seg ca. 50 km inn i landet, og skaper et stort og godt beskyttet havneområde.