Skolejenter programmerer robot
Tre elever i barneskolen lærer seg å kode og programmerer en robot i Drogheda, county Louth, nordøst i landet (2018).
Trinity College Dublin
Trinity College er Irlands eldste universitet fra 1592.

Utdanningssystemet i Irland følger et 8/6-3-(1)-2 løp bestående av seks til åtte år barneskole, tre år ungdomstrinn (Junior Cycle), eventuelt et overgangsår og to år videregående opplæring (Senior Cycle). Barneskolen er formelt sett seksårig, men så å si alle barn begynner når de er fire eller fem år, og går følgelig sju eller åtte år i barneskolen. Overgangsåret tas av omtrent to tredjedeler av elevene og faller offisielt under videregående opplæring. Utdanning er gratis og obligatorisk for barn fra de fyller seks år til de er 16 år.

Utdanningssystemet er preget av tospråklighet: Alle elever får undervisning i både irsk og engelsk.

Utdanningspolitikken og læreplaner utformes sentralt. Staten dekker i overkant av 85 prosent av kostnadene ved så å si alle skoler, mens den katolske kirken (eller andre religiøse/private aktører) i praksis fungerer som eier gjennom lokale styrer sammensatt av representanter for skoleeier (som regel kirken), foreldre og lærere. Styrene er delegert utstrakt myndighet, men de har også ansvar for resultatoppfølging.

Regjeringen bruker 3,1 prosent av landets BNP på utdanning (EU-gjennomsnitt: 5,0 prosent, 2020).

Førskolen

Barnepass for barn under 36 måneder er subsidiert. For tre- og fireåringene finnes et gratis barnehagetilbud. Skoletilbudet for fire- og femåringene faller offisielt også under barnehagesektoren.

Praktisk talt alle barn som er tre år og eldre går i barnehage eller skole.

Grunnskolen

Blant de statlige skolene finnes både konfesjonelle skoler, ikke-konfesjonelle skoler, multi-konfesjonelle skoler og Gaelscoileanna der irsk er hovedundervisningsspråket. Omtrent 90 prosent av barneskolene er katolske, men tar opp barna uansett deres religion. I tillegg eksisterer 38 private barneskoler uten statsstøtte, først og fremst i Dublin.

Forholdsvis mange av skolene i landet er små; for eksempel har omtrent 18 prosent av barneskolene færre enn 50 elever. Selv på videregående nivå finnes noen skoler med færre enn 50 elever.

Barna må begynne i barneskolen når de er seks år gamle, men praktisk talt går allerede alle femåringer og mer enn 40 prosent av fireåringene på skole.

Følgende fagfelt dekkes av læreplanen:

Videregående opplæring

Junior Cycle

Det finnes både secondary schools, vocational schools og community and comprehensive schools. Alle videregående skoler har både akademiske og yrkesfaglige tilbud. De aller fleste skoler er gratis for elevene, men det finnes 56 skoler som krever gebyrer.

Det finnes en lang rekke skolefag. Elevene har noen obligatoriske fag og velger resten, slik at de har åtte til ti fag. Irsk, engelsk og matematikk står sentralt. Det er også vanlig å lære et fremmedspråk: Mest populært er fransk, ellers tilbys gjerne tysk, spansk og italiensk.

PISA

De irske elevene skårer over OECD-gjennomsnittet både i leseferdigheter, matematikk og naturfag. Særlig leseferdighetene er blant de beste i Europa, og elevenes sosioøkonomiske bakgrunn spiller her en mindre rolle enn i andre OECD-land.

Senior Cycle

Et overgangsår tilbys ved de fleste videregående skolene og er noen steder obligatorisk. Det er opp til skolene å lage sitt eget program, gjerne også involvere foreldre. Elevene får prøve ut et bredt spekter av fagområder og lærer mer om egne interesser. Yrkesfaglig praksis spiller en betydelig rolle.

Etterpå velger ungdommene linje for de siste to årene av skoletiden; spørsmålet er hva slags avgangseksamen (Leaving Certificate Examination) de vil avlegge. Det finnes tre typer: en vanlig (mest akademisk), en yrkesfaglig og en anvendt (applied) som er en blanding og får elevene til å samle poeng i løpet av de to siste årene. Leaving Certificate gir tilgang til høyere utdanning; resultatene spiller en rolle med tanke på studieopptaket.

Så å si alle ungdommer fullfører videregående utdanning (96,1 prosent blant alle 20- til 24-åringer, 2021).

Yrkesfaglig utdanning

Yrkesfaglig videregående opplæring er i liten grad praktisk orientert og har ikke spesialisert yrkesutdanning som mål. Etter endt videregående opplæring har elever derfor mulighet til å ta en mer praktisk yrkesfaglig utdanning, for eksempel i form av kortere trainee- og to- til fireårige lærlingsprogrammer.

Høyere utdanning

Irland har et tyvetalls offentlige høyere utdanningsinstitusjoner, derav 13 vanlige og tekniske universiteter, to teknologiske institutter og flere høyskoler, for eksempel for musikk og lærerutdanning. I tillegg kommer noen private høyskoler. Det eldste universitetet er University of Dublin (Trinity College), grunnlagt 1592. Irske universiteter klarer seg bra i internasjonale rankinger og er ofte å finne blant de beste 500 i verden.

61,7 prosent av alle 25- til 34-åringer har fullført høyere utdanning, noe som er svært høyt i EU-sammenheng. EU-gjennomsnittet er 41,2 prosent, 2021.

Historikk

Gratis barneskole ble innført i 1831, ungdomsskoleundervisning i 1878 og gratis videregående opplæring i 1967. Kirkens sterke stilling i skolesystemet er historisk begrunnet: På 1800-tallet hjalp staten kirken med å tilby gratis undervisning.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Butt, Isaac (1875): The Problem of Irish Education, an Attempt at its Solution. London: Longmans, Green, and Co.
  • Griffin, Rosarii (2015): Ireland: Structure and Reform. I: Education in the European Union : Pre-2003 Member States. Utgitt av Trevor Corner. London; New York: Bloomsbury Academic. Side 179-199.
  • McGrath, Fergal (1979): Education in Ancient and Medieval Ireland. Dublin: Skellig Press.
  • Raftery, Deirdre (2007): Female Education in Ireland 1700-1900: Minerva or Madonna. Dublin; Portland, Oregon: Irish Academic Press.
  • Walsh, Brendan; redaktør (2011): Education Studies in Ireland: Key Disciplines. Dublin: Gill & Macmillan.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg