Trainee, fagutdannet person som tas inn ved en bedrift som aspirant for videre spesialopplæring.