Otto, mannsnavn, tysk, trolig tilsvarende norrønt Auðe, av auðr, 'rikdom, eiendom'. Navnet kan muligens også svare til latinsk Octavianus, den åttende. Navnedag 4. november.