Nina, kvinnenavn, russisk diminutiv av Anna, men kan også være kortform av navn som slutter på -nine. Navnedag 1. juni.