NORDEFCO

Artikkelstart

Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) er en samarbeidsstruktur som utgjør hovedrammen for det nordiske forsvarssamarbeidet, politisk og militært.

Etter den kalde krigen videreutviklet de nordiske landene sitt tradisjonelt nære politiske og militære samarbeid knyttet til deltakelse i fredsoperasjoner, et samarbeid som startet innenfor rammen av FN på 1950-tallet. Gjennom opprettelsen av rammeverket NORDEFCO er samarbeidet utvidet til andre områder.

NORDEFCO ble opprettet på det nordiske forsvarsministermøtet i Helsinki, 4. november 2009. Det nye rammeverket erstattet da de tre eksisterende samarbeidsstrukturene Nordic Coordinated Arrangement for Military Peace Support (NORDCAPS), Nordic Armaments Cooperation (NORDAC) og Nordic Supportive Defence Structures (NORDSUP).

NORDEFCO er hovedrammen for det nordiske forsvarssamarbeidet. Den er en samarbeidsstruktur, og ikke en kommandostruktur. I 2014 sluttet landene seg til en felles visjon for NORDEFCO-samarbeidet.

Historisk utvikling

Avtalen som etablerte NORDEFCO i 2009 ble undertegnet av Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Den nye strukturen var et resultat av drøftinger blant de nordiske forsvarsministrene, og bygde på det langvarige samarbeidet om fredsbevaring og deltakelse i internasjonale operasjoner.

Utvidelsen av samarbeidet har bakgrunn i en kombinert politisk og økonomisk situasjon. Danmark, Finland, Norge og Sverige ønsket å opprettholde sin respektive militære forsvarsevne og Island ønsket å videreutvikle det nordiske sikkerhetssamarbeidet etter at USA trakk seg ut av Keflavik-basen i 2006. Samtidig ble det erkjent av kostnadene ved å opprettholde og utvikle militær kompetanse, samt å videreføre eksisterende og anskaffe nye forsvarssystemer er så store at små stater alene vanskelig kan bære dem. Disse var områder hvor man gjennom økt samarbeid kunne gjøre betydelige kostnadsmessige besparelser, samtidig som økt samordning også kunne bidra til styrket stridsevne.

Ett viktig bidrag til utvidet samarbeid gjennom NORDEFCO ligger i mulighetsstudien for økt samarbeid mellom Norge og Sverige. Denne studien ble lagt frem av de to landenes forsvarssjefer i 2007. Forsvarssjefene i Finland, Norge og Sverige presenterte den oppfølgende rapporten i 2008. Det andre hovedgrunnlaget finnes i den såkalte Stoltenberg-rapporten om framtidig nordisk samarbeid innen utenriks- og sikkerhetspolitikk, utarbeidet under ledelse av Thorvald Stoltenberg fra i 2009.

Hensikt

Hovedmålet med NORDEFCO er å styrke deltakerlandenes nasjonale forsvar gjennom politisk og praktisk samordning, herunder ved å utnytte mulige synergier og oppnå kostnadseffektivitet gjennom effektive fellesløsninger. Til dette hører en vidtrekkende og langsiktig felles tilnærming til forsvarsrelaterte spørsmål.

Organisering

Etableringen av NORDEFCO innebar ikke opprettelse av en ny organisasjon. Dette er et rammeverk for samarbeid, som skjer gjennom ulike deler av eksisterende strukturer i de respektive land. Formannskapet roterer mellom de deltagende land; Norge ledet samarbeidet i 2010, 2014 og 2018.

Den politiske samordninger skjer særlig gjennom forsvarsministermøter to ganger i året. På militært nivå holdes tilsvarende møter mellom forsvarssjefene og seniorbyråkrater møtes årlig. Den løpende oppfølgingen skjer gjennom en styringsgruppe på administrativt nivå (Nordic Defence Policy Steering Committee, NORDEF PSC). På militært nivå følges samarbeidet opp gjennom en militær koordineringskomité (Nordic Military Coordination Committee, NORDEF MCC).

Hovedområdene for samarbeidet gjennom NORDEFCO er logistikk og vedlikehold, utdanning og øvelse, operativ virksomhet, internasjonal innsats.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg