Nordisk forsvarssamarbeid

De nordiske landene har en lang tradisjon for politisk og praktisk samarbeid innenfor sikkerhets- og forsvarsanliggender, først og fremst etter andre verdenskrig. Samarbeidet fikk fornyet aktualitet da Finland og Sverige i mai 2022 søkte om medlemskap i NATO. Med opptak av de to hittil alliansefrie statene vil alle de fem nordiske land være medlem av NATO, og forsterke det nordiske forsvarssamarbeidet innenfor alliansen. Hele artikkelen