Nordisk forsvarssamarbeid

De nordiske landene har en lang tradisjon for politisk og praktisk samarbeid innenfor sikkerhets- og forsvarsanliggender, først og fremst etter andre verdenskrig. Allerede i mellomkrigstida ble det fremmet forslag om et nordisk forsvarsforbund, uten at dette ble tatt videre. Etter andre verdenskrig ble et skandinavisk forsvarsforbund utredet, men landene kom ikke til enighet. Hele artikkelen