Nordisk forsvarssamarbeid

De nordiske land har en lang tradisjon for politisk og praktisk samarbeid innen sikkerhet og forsvar. Til tross for vesentlig forskjellig utenriks- og sikkerhetspolitisk orientering etter andre verdenskrig var det samarbeid også under den kalde krigen, særlig knyttet til fredsbevarende operasjoner i regi av FN. Senere har denne delen av nordisk samarbeid blitt utvidet på flere måter, samtidig som Baltikum er trukket inn.En mer anspent sikkerhetspolitisk situasjon i Europa, med et mer politisk anstrengt forhold til Russland særlig etter anneksjonen av Krim i 2014, har forsterket det nordiske forsvarssamarbeidet. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Dag Leraand

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 12 artikler: