De nordiske landene har en lang tradisjon for politisk og praktisk samarbeid innenfor sikkerhets- og forsvarsanliggender, først og fremst etter andre verdenskrig. Samarbeidet fikk fornyet aktualitet da Finland og Sverige i mai 2022 søkte om medlemskap i NATO, og Finland ble tatt opp i april 2023, Sverige i mars 2024. Med opptak av de to tidligere alliansefrie statene er alle de fem nordiske landene medlem av NATO, og det nordiske forsvarssamarbeidet innenfor alliansen forsterkes. Hele artikkelen