Nordisk forsvarssamarbeid

De nordiske land har en lang tradisjon for politisk og praktisk samarbeid innen sikkerhet og forsvar. Til tross for vesentlig forskjellig utenriks- og sikkerhetspolitisk orientering etter andre verdenskrig var det samarbeid også under den kalde krigen, særlig knyttet til fredsbevarende operasjoner i regi av FN. Senere har denne delen av nordisk samarbeid blitt utvidet på flere måter, samtidig som Baltikum er trukket inn.Det nordiske forsvarssamarbeidet skjer på flere områder, framfor alt på det politiske, dernest ved materiellsamarbeid, så vel som operativt samvirke. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Dag Leraand

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 12 artikler: