NORDSUP

Artikkelstart

Nordic Supportive Defence Structures (NORDSUP); nordisk forsvarssamarbeid etablert for å styrke landenes nasjonale operative kapasiteter. NORDSUP ble opprettet i 2008, for året etter å inngå i den nye samarbeidsordningen Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO).

De nordiske land utviklet etter den kalde krigen sitt forsvarssamarbeid på flere områder og innenfor rammen av ulike strukturer. NORDSUP ble etablert som ramme rundt og følge av et trilateralt utredningssamarbeid mellom forsvarssjefene i Finland, Norge og Sverige. I sin rapport, lagt fram i juni 2008, ble 140 områder for mulig samarbeid identifisert, innenfor henholdsvis det land-, sjø- og luftmilitære felt, samt innenfor logistikk, personellressurser og analyse og utvikling.

Hensikten med NORDSUP-samarbeidet var å arbeide for å ivareta og utvikle nasjonale operative kapasiteter med sikte på økt kostnadseffektivitet, som samtidig bidro til gjensidig styrking av de nasjonale forsvarsstrukturene.

Forsvarssjefenes rapport foreslo opprettelsen av en mer permanent organisatorisk struktur for å kunne starte prosessen med iverksetting av de foreslåtte tiltakene. Under det nordiske forsvarsministermøtet på Bornholm, 11. november 2008, ble NORDSUP formelt etablert da de fem land inngikk en intensjonsavtale (Memorandum of Understanding, MoU) om dette. Organisasjonen ble ledet av en styringsgruppe (Steering Committee), som hadde sitt første møte i Helsinki i januar 2009, under finsk formannskap.

Tiltakene innen NORDSUP ble sett i sammenheng med forsvarssamarbeidet innenfor to parallelle strukturer: Nordic Coordinated Arrangement for Military Peace Support (NORDCAPS) og Nordic Armaments Cooperation (NORDAC). Disse tre inngikk alle i NORDEFCO fra 2009.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg