Fjellet Mannen i Rauma av /Scanpix. Gjengitt med tillatelse

Mannen

Fjellet Mannen i Rauma. Foto viser hele fjellet, og det er markert hvilke områder som regnes som mest utsatt for skred per mai 2015.
Mannen av . NLOD (Norsk lisens for offentlige data)
Fjellet Mannen i Rauma, Møre og Romsdal. Fjellet ligger 44 kilometer sørøst for Molde og 13 kilometer sør for Åndalsnes. Mannen er en del av det 3 kilometer lange Børa-Mannen-komplekset. 
Mannen av /Scanpix. Gjengitt med tillatelse
Knekkpunktet mellom dalen og fjellplatået
Mannen av /NVE. Gjengitt med tillatelse
Måleutstyr
Mannen av /NVE. Gjengitt med tillatelse

Mannen, fjell på vestsiden av Romsdalen i Rauma kommune, Møre og Romsdal, rundt 13 km sør for Åndalsnes, 1294 moh. Fra fjellet fører sti ned Alnesdalen vestover til Trollstigvegen (Fv. 63).

Mannen ligger i knekkpunktet mellom et platå og dalsiden i Romsdalen, og fjellet er av NVE definert som ett av fire høyrisikoobjekt for store fjellskred i Norge. Fjellet er en del av det tre km lange ustabile fjellpartiet Børa-Mannen-komplekset, og fjellsiden til Mannen har vært overvåket fra 2009 på grunn av fare for skred. Det er fare for at opp mot 100 millioner kubikkmeter steinmasse kan rase ut. Skredfaren er en trussel for de som bor i umiddelbar nærhet, men et stort skred kan få flere konsekvenser. Dersom Mannen raser ut i Romsdalen, kan elven Rauma bli demmet opp og danne en flere kilometer lang innsjø. Dette vil ramme bebyggelse og stoppe trafikken på E136 og Raumabanen. Skulle demningen briste vil dette ramme bebyggelse, jordbruksområder og infrastruktur nedstrøms for demningen.

Fjellpartiet Veslemannen er en liten del av den ustabile Mannen, og har de største bevegelsene. Mannen ser ikke ut til å være påvirket av bevegelser i Veslemannen, men utrasing av Veslemannen kan svekke stabiliteten til Mannen.

I oktober 2014 økte bevegelsene i fjellet, og det ble innført økt overvåkning. Åknes/Tafjord Beredskap, NVE og Rauma kommune overvåker fjellet kontinuerlig. I løpet av 2015 økte bevegelsene igjen, opp til flere centimeter i døgnet, i forbindelse med økt nedbør. I oktober 2017 beveget fjellet seg opp til 15 cm i døgnet. NVE pumpet da inn store vannmengder i et forsøk på å få Veslemannen til å rase ut, uten at det lyktes. I august 2018 var det på nytt mye bevegelse i fjellet, men kun i en kort periode. I september 2018 har bevegelsene vært opp til 60 cm i døgnet i den øvre delen av fjellpartiet, boligene i nærheten er evakuerte, og flere store steinsprang er registrerte. 25. september ble farenivået ved Veslemannen igjen satt til rødt, for tredje gang i september 2018 og for niende gang siden 2014.

Overvåkningen i dag skjer blant annet med GPS-antenner, bakkebasert radar mot terreng, laser, geofoner, elektronisk vater (tiltmeter), borehullsinstrument (DMS) som måler deformasjon, mikrofoner, ekstensometer (strekkstag), meteorologisk stasjon og web-kamera.

Berggrunnen i området har kompleks folding med varierende foliasjon og flere sprekkesett. Bergartene er i hovedsak diorittisk til granittisk gneis og migmatitt, med mindre områder med amfibolitt og pegmatitt.

Fjell under kontinuerlig skredovervåkning

Måleutstyr
Mannen av /NVE. Gjengitt med tillatelse

Fire ustabile fjellparti med potensiale til å utvikle seg til fjellskred er under kontinuerlig overvåking i Norge i dag. Det er Åkneset, Mannen og Hegguraksla i Møre og Romsdal og Nordnesfjellet i Troms.

Norges vassdrags- og energidirektorat er fra 2015 ansvarlig for overvåking av disse fjellpartiene.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg