Fjellet Mannen i Rauma av /Scanpix. Begrenset gjenbruk

Mannen

Fjellet Mannen i Rauma. Foto viser hele fjellet, og det er markert hvilke områder som ble regnet som mest utsatt for skred per mai 2015.
Fjellet Mannen i Rauma, Møre og Romsdal. Fjellet ligger 44 kilometer sørøst for Molde og 13 kilometer sør for Åndalsnes. Mannen er en del av det 3 kilometer lange Børa-Mannen-komplekset.
Mannen
Av /Scanpix.
Utsikt fra Mannen ned mot Romsdalen
Mannen
Av /NVE.
Det er montert måleutstyr på flere deler av Mannen
Mannen
Av /NVE.

Mannen er et fjell på vestsiden av Romsdalen i Rauma kommune i Møre og Romsdal, rundt 13 km sør for Åndalsnes, med topp på 1294 meter over havet. Fra fjellet går det sti ned Alnesdalen vestover til Trollstigvegen (Fv. 63).

Mannen ligger i knekkpunktet mellom et platå og dalsiden i Romsdalen, og fjellet er av NVE definert som ett av fire høyrisikoobjekt for store fjellskred i Norge. Fjellet er en del av det tre km lange ustabile fjellpartiet Børa-Mannen-komplekset, og fjellsiden til Mannen har vært overvåket fra 2009 på grunn av fare for skred. Det er fare for at opp mot 100 millioner kubikkmeter steinmasse kan rase ut. Skredfaren er en trussel for de som bor i umiddelbar nærhet, men et stort skred kan få flere konsekvenser. Dersom Mannen raser ut i Romsdalen, kan elven Rauma bli demmet opp og danne en flere kilometer lang innsjø. Dette vil ramme bebyggelse og stoppe trafikken på E136 og Raumabanen. Skulle demningen briste vil dette ramme bebyggelse, jordbruksområder og infrastruktur nedstrøms for demningen.

Veslemannen

Fjellpartiet Veslemannen, som er en liten del av den ustabile Mannen, har hatt de største bevegelsene. Mannen ser ikke ut til å være påvirket av bevegelser i Veslemannen, men utrasing av Veslemannen kan svekke stabiliteten til Mannen.

Store deler av Veslemannen raste ut 5. september 2019. Skredet var på anslagsvis 50 000 kubikkmeter. Området var da evakuert for 16. gang siden overvåkningen av Mannen begynte.

Økt overvåking av fjellet ble satt i gang i oktober 2014 etter at det ble registrert større bevegelser i partiet. Åknes/Tafjord Beredskap, NVE og Rauma kommune overvåker fjellet kontinuerlig. I løpet av 2015 økte bevegelsene igjen, opp til flere centimeter i døgnet i forbindelse med nedbør. I oktober 2017 beveget fjellet seg opp til 15 cm i døgnet. NVE pumpet da inn store vannmengder i et forsøk på å få Veslemannen til å rase ut, uten at det lyktes. I august 2018 var det på nytt mye bevegelse i fjellet, men kun i en kort periode. I september 2018 var bevegelsene oppe i 60 cm i døgnet i den øvre delen av fjellpartiet. Høsten 2019 økte bevegelsene igjen, denne gangen opp mot én meter i døgnet, og en stor del av Veslemannen raste ut 5. september 2019.

Den 16. evakueringen ble iverksatt 30. august 2019 da bevegelseshastighetene økte i midtre og nedre del av Veslemannen til 14 cm/døgn i øvre del av fjellpartiet, 18 cm/døgn i midtre del og 8 cm/døgn i nedre del. Frem mot skredhendelsene 5. september beveget fjellet seg som et parti med hastigheter på omring 100 cm/døgn i øvre del og 70 cm/døgn i nedre del. Selve 5. september var preget av flere steinsprang og skred. En frontformasjon, kalt Spiret, ser ut til å ha hatt en stabiliserende funksjon på Veslemannen, men denne er nå borte. Det anslås at totalt 50 000 kubikkmeter masse gikk ut.

Overvåkningen i dag skjer blant annet med GPS-antenner, bakkebasert radar mot terreng, laser, geofoner, elektronisk vater (tiltmeter), borehullsinstrument (DMS) som måler deformasjon, mikrofoner, ekstensometer (strekkstag), meteorologisk stasjon og web-kamera.

Berggrunnen i området har kompleks folding med varierende foliasjon og flere sprekkesett. Bergartene er i hovedsak diorittisk til granittisk gneis og migmatitt, med mindre områder med amfibolitt og pegmatitt.

Fjell under kontinuerlig skredovervåkning

Fire ustabile fjellparti med potensiale til å utvikle seg til fjellskred er under kontinuerlig overvåking i Norge i dag. Det er Åkneset, Mannen og Hegguraksla i Møre og Romsdal og Nordnesfjellet i Troms.

Norges vassdrags- og energidirektorat er fra 2015 ansvarlig for overvåking av disse fjellpartiene.

Kart

Mannen
Av /Statens kartverk.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg