Tiltmeter, instrument for måling av helning og variasjon av denne. Anvendes til overvåking av bevegelser i jordskorpen, f.eks. ved vulkaner og dammer, og stabilitet av bygninger. Omfatter mange instrumenttyper, mange basert på libeller eller horisontalpendler opphengt i kvartstråder. De fineste presisjonstiltmetrene kan måle helningsvariasjoner på brøkdelen av et tusendels buesekund.