Det rasutsatte fjellpartiet Åkneset i Geirangerfjorden. Av /Scanpix. Begrenset gjenbruk

Åkerneset

Måleutstyr utplassert på Åkneset
Åkneset
Av /NVE.

Artikkelstart

Åkerneset, eller Åkneset, er et rasfarlig fjellparti på vestsiden av Sunnylvsfjorden, Stranda kommune, Møre og Romsdal. Åkneset er av NVE definert som ett av fire høyrisikoobjekt for store fjellskred i Norge.

Faktaboks

Også kjent som

Åkneset

Åkerneset ligger i den østlige skråningen til fjellet Flosteinsnibba (1514 meter over havet), 15 kilometer sør for Stranda og 55 kilometer sørøst for Ålesund. Området som kan rase ut er avgrenset av en mer enn 500 meter lang revne (Åknesremna) 200–900 meter over havet. I dag er revnen, eller baksprekken, opptil 25 meter vid på det videste.

Konsekvenser av et skred

Åkneset og Sunnylvsfjorden
Åkneset
Av /NVE.

Detaljerte geologiske og geofysiske undersøkelser fra 2004 og frem til i dag angir to alternative skred: et flankeskred på omkring 18 millioner kubikkmeter, eller hele fjellsiden på omkring 54 millioner kubikkmeter. Skred av slike dimensjoner vil medføre store flodbølger som vil kunne ødelegge tettstedene langs fjorden.

Norges Geotekniske Institutt (NGI) har utarbeidet oppskyllingshøyder for hele fjordsystemet. Inntil ti kommuner i Storfjordregionen kan bli rammet, men bygdene Hellesylt og Geiranger ligger mest utsatt til. En skredskapt flodbølge i Sunnylvsfjorden kan her gi bølger som rekker 70–80 meter opp på land. Tettstedene Stranda, Hellesylt og Sjøholt, samt flere tettbebyggelser langs fjorden vil kunne rammes hardt, likeså veier og ferjesamband.

Raset og flodbølgen er visualisert i filmen Bølgen (regi Roar Uthaug) som hadde norgespremiere i Geiranger 26. september 2015.

Overvåking av Åkneset

Det er iverksatt et omfattende apparat for å kartlegge berggrunnen og overvåke bevegelser i området. Målinger viser at den sørvestlige flanken av det ustabile fjellområdet har årlige bevegelser på 6–8 centimeter (lokalt større bevegelse), mens midtre og østlige del har årlige bevegelser på 2–4 centimeter.

Overvåkningen i dag skjer blant annet med GPS-antenner, bakkebasert radar mot terreng, laser, geofoner, elektronisk vater (tiltmeter), borehullsinstrument (DMS) som måler deformasjon, mikrofoner, ekstensometer (strekkstag), meteorologisk stasjon og webkamera.

Berggrunnen i området består av gneis, med innslag av biotittrike lag der det er utviklet leirholdige knusningsbreksjer. En antar at sprekkesystemene følger lagdelingen i gneisen, som er godt utviklet og skråner parallelt med overflaten ned mot fjorden. Svakhetssoner med høy grad av oppsprekking kan fungere som glideflater eller -soner for et skred.

Fjell under kontinuerlig skredovervåkning

Fire ustabile fjellparti med potensiale til å utvikle seg til fjellskred er under kontinuerlig overvåking i Norge i dag. Det er Åkerneset, Mannen og Hegguraksla i Møre og Romsdal og Nordnesfjellet i Troms og Finnmark.

Norges vassdrags- og energidirektorat er fra 2015 ansvarlig for overvåking av disse fjellpartiene.

Kart

Åkerneset
Åkerneset
Av /Statens kartverk.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg