Hegguraksla

Hegguraksla og Tafjorden

Tore Bergeng/NVE. Gjengitt med tillatelse

Hegguraksla, fjellparti som høyrer til Blåfjellet (1602 moh.) på austsida av Tafjorden i Norddal kommune, Møre og Romsdal. Fjellsida til Hegguraksla er av NVE definert som eit av fire høgrisikoobjekt for store fjellskred i Noreg.

Hegguraksla ligg 7 km nordvest for Tafjord og 64 km aust-søraust for Ålesund. Fjellsida ligg om lag ein kilometer frå fjellpartiet som raste ut og førde til Tafjordulukka i 1934.

Fjellsida har to store, ustabile fjellblokker 700-800 meter rett over fjorden. Kvar av desse blokkene er avgrensa av djupe, vertikale sprekkar. Blokkene kan utløyse fjellskred med opptil 1-2 millionar kubikkmeter stein som kan rase ned i fjorden. I tillegg vil blokkene kunne ta med seg ura i fjellsida dersom dei fell ned. Slike skred kan føre til flodbølgjer mot bygdene i Tafjorden og Norddalsfjorden. Flodbølgjene vil truleg bli like store eller noko mindre enn i 1934.

Overvakinga i dag skjer blant anna med bakkebasert radar mot reflektorar, elektronisk vater (tiltmeter), og strekkstag.

Berggrunnen består av gneis med ei generell lagdeling (foliasjon) som stuper ned skråninga. Biotittrike lag i gneisen har ofte nedknuste soner og svake soner er observert nede ved fjorden.

Fire ustabile fjellparti med potensiale til å utvikle seg til fjellskred er under kontinuerleg overvaking i Noreg i dag. Det er ÅknesetMannen og Hegguraksla i Møre og Romsdal og Nordnesfjellet i Troms.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.