Hegguraksla og Tafjorden. Av /NVE. Begrenset gjenbruk

Hegguraksla

Overvåkningsutstyr på Hegguraksla varsler om endringer i fjellet.

Hegguraksla
Av /NVE.
Hegguraksla
Av /NVE.

Artikkelstart

Hegguraksla er eit fjellparti som høyrer til Blåfjellet (1602 moh.) på austsida av Tafjorden i Fjord kommune i Møre og Romsdal. Fjellsida til Hegguraksla er av Noregs vassdrags– og energidirektorat definert som eit av syv høgrisikoobjekt for store fjellskred i Noreg.

Hegguraksla ligg 7 km nordvest for Tafjord og 64 km aust-søraust for Ålesund. Fjellsida ligg om lag ein kilometer frå fjellpartiet som raste ut og førde til Tafjordulukka i 1934.

Fjellsida har to store, ustabile fjellblokker 700-800 meter rett over fjorden. Kvar av desse blokkene er avgrensa av djupe, vertikale sprekkar. Blokkene kan utløyse fjellskred med opptil 1-2 millionar kubikkmeter stein som kan rase ned i fjorden. I tillegg vil blokkene kunne ta med seg ura i fjellsida dersom dei fell ned. Slike skred kan føre til flodbølgjer mot bygdene i Tafjorden og Norddalsfjorden. Flodbølgjene vil truleg bli like store eller noko mindre enn i 1934.

Overvakinga i dag skjer blant anna med bakkebasert radar mot reflektorar, elektronisk vater (tiltmeter), og strekkstag.

Berggrunnen består av gneis med ei generell lagdeling (foliasjon) som stuper ned skråninga. Biotittrike lag i gneisen har ofte nedknuste soner og svake soner er observert nede ved fjorden.

Fjell under kontinuerleg skredovervaking

Syv ustabile fjellparti med potensiale til å utvikle seg til fjellskred er under kontinuerleg overvaking i Noreg i dag. Det er Åkneset, Mannen og Hegguraksla i Møre og Romsdal, Joasetbergi i Vestland og Nordnesfjellet, Gámanjunni og Jettan i Troms og Finnmark.

Kart

Hegguraksla
Av /Statens kartverk.

Les meir i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg