Nordnesfjellet

Nordnesfjellet

Ørjan Bertelsen/NVE. Gjengitt med tillatelse

Nordnesfjellet (Nuortanjárga), fjell (900 moh.) ved østsiden av Storfjorden, Kåfjord kommune, Troms. Nordnesfjellet er av NVE definert som ett av fire høyrisikoobjekt for store fjellskred i Norge.

Nordnesfjellet ligger 7 km øst for Lyngseidet og 60 km øst for Tromsø. Fjellsiden har flere ustabile parti som står i fare for å rase ut, de mest utsatte partiene ved Jettan og Indre Nordnes er under overvåkning. Det er påvist lokal permafrost i fjellet, og en tror at prosesser knyttet til smelting, variasjon i is-temperatur og vannivå er hovedårsaker til bevegelsene.

Det er dokumentert størst bevegelse i fjellpartiet ved Jettan (100-700 moh.), opptil 4-5 cm i året. Geologiske og geofysiske undersøkelser angir to alternative skred ved Jettan: et mindre med volum i størrelsesorden 5-9 millioner kubikkmeter, eller et større på 12-22 millioner kubikkmeter. Fjellpartiet ved Indre Nordnes (500-700 moh.) beveger seg i underkant av en cm per år, skredvolumet er anslått til å være opptil 10-15 millioner kubikkmeter. I tillegg vil ura som ligger nedenfor det ustabile partiet her bli dratt med i et skred.

Et fjellskred fra Nordnesfjellet vil gi flodbølger i fjorden og direkte ramme E6. Flodbølger vil ramme kommunene Kåfjord, Lyngen og Storfjord. Av kommunesentrene er Lyngseidet i Lyngen mest utsatt.

Overvåkningen i dag skjer blant annet med GPS-antenner, bakkebasert radar mot terreng, laser, elektronisk vater (tiltmeter), borehullsinstrument (DMS) som måler deformasjon, mikrofoner, ekstensometer (strekkstag), meteorologisk stasjon og web-kamera.

Berggrunnen i området består av glimmergneis, -skifer og dolorittmarmor. Iboende svakhetssoner i berggrunnen har blitt reaktivert ved gravitasjon. Utviklingen av det ustabile fjellpartiet ble trolig blitt påvirket av glasial avlastning under siste isavsmelting etter forrige istid.

Fire ustabile fjellparti med potensiale til å utvikle seg til fjellskred er under kontinuerlig overvåking i Norge i dag. Det er ÅknesetMannen og Hegguraksla i Møre og Romsdal og Nordnesfjellet i Troms.

Norges vassdrags- og energidirektorat er fra 2015 ansvarlig for overvåking av disse fjellpartiene.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.