Nordnesfjellet

Nordnesfjellet

Ørjan Bertelsen/NVE. Gjengitt med tillatelse

Nordnesfjellet (Nuortanjárga), fjell med to topper (880 og 900 moh.) i Kåfjord kommune, Troms. Nordnesfjellet ligger på østsiden av fjorden Lyngen, sju km øst for Lyngseidet og 60 km øst for Tromsø.

Fjellsiden mot Lyngen har flere ustabile partier som står i fare for å rase ut, og Nordnesfjellet er av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) definert som ett av fire høyrisikoobjekt for store fjellskred i Norge.

De mest utsatte partiene ligger ved Jettan og Indre Nordnes og er under kontinuerlig overvåkning. Det er påvist lokal permafrost i fjellet, og en tror at prosesser knyttet til smelting, variasjon i istemperatur og vannivå er hovedårsaker til bevegelsene.

Det er dokumentert størst bevegelse i fjellpartiet ved Jettan (100–700 moh.), opptil 4–5 cm i året. Geologiske og geofysiske undersøkelser angir to alternative skred ved Jettan: et mindre med volum i størrelsesorden 5–9 millioner kubikkmeter, eller et større på 12–22 millioner kubikkmeter. Fjellpartiet ved Indre Nordnes (500–700 moh.) beveger seg i underkant av en cm per år, skredvolumet er anslått til å være opptil 10–15 millioner kubikkmeter. I tillegg vil ura som ligger nedenfor det ustabile partiet her, bli dratt med i et skred.

Et fjellskred fra Nordnesfjellet vil gi flodbølger i fjorden og direkte ramme E6. Flodbølger vil ramme kommunene Kåfjord, Lyngen og Storfjord. Av kommunesentrene er Lyngseidet, som ligger på vestsiden av Lyngen, mest utsatt.

Overvåkningen i dag skjer blant annet med GPS-antenner, bakkebasert radar mot terreng, laser, elektronisk vater (tiltmeter), borehullsinstrument (DMS) som måler deformasjon, mikrofoner, ekstensometer (strekkstag), meteorologisk stasjon og web-kamera.

Berggrunnen i området består av glimmergneis, -skifer og dolorittmarmor. Iboende svakhetssoner i berggrunnen har blitt reaktivert ved gravitasjon. Utviklingen av det ustabile fjellpartiet ble trolig blitt påvirket av glasial avlastning under siste isavsmelting etter forrige istid.

Fire ustabile fjellpartier med potensiale til å utvikle seg til fjellskred er under kontinuerlig overvåking i Norge i dag. Det er er Åkneset, Mannen og Hegguraksla i Møre og Romsdal, i tillegg til Nordnesfjellet.

Norges vassdrags- og energidirektorat er fra 2015 ansvarlig for overvåking av disse fjellpartiene.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.