Nordnesfjellet. Av /NVE. Begrenset gjenbruk

Nordnesfjellet

Montering av måleutstyr på Nordnesfjellet.
Nordnesfjellet
Av /NVE.

Artikkelstart

Nordnesfjellet (Nuortanjárga), fjell med to topper (880 og 900 moh.) i Kåfjord kommune, Troms. Nordnesfjellet ligger på østsiden av fjorden Lyngen, sju km øst for Lyngseidet og 60 km øst for Tromsø.

Fjellsiden mot Lyngen har flere ustabile partier som står i fare for å rase ut, og Nordnesfjellet er av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) definert som ett av fire høyrisikoobjekt for store fjellskred i Norge.

De mest utsatte partiene ligger ved Jettan og Indre Nordnes og er under kontinuerlig overvåkning. Det er påvist lokal permafrost i fjellet, og en tror at prosesser knyttet til smelting, variasjon i istemperatur og vannivå er hovedårsaker til bevegelsene.

Det er dokumentert størst bevegelse i fjellpartiet ved Jettan (100–700 moh.), opptil 4–5 cm i året. Geologiske og geofysiske undersøkelser angir to alternative skred ved Jettan: et mindre med volum i størrelsesorden 5–9 millioner kubikkmeter, eller et større på 12–22 millioner kubikkmeter. Fjellpartiet ved Indre Nordnes (500–700 moh.) beveger seg i underkant av en cm per år, skredvolumet er anslått til å være opptil 10–15 millioner kubikkmeter. I tillegg vil ura som ligger nedenfor det ustabile partiet her, bli dratt med i et skred.

Et fjellskred fra Nordnesfjellet vil gi flodbølger i fjorden og direkte ramme E6. Flodbølger vil ramme kommunene Kåfjord, Lyngen og Storfjord. Av kommunesentrene er Lyngseidet, som ligger på vestsiden av Lyngen, mest utsatt.

Overvåkningen i dag skjer blant annet med GPS-antenner, bakkebasert radar mot terreng, laser, elektronisk vater (tiltmeter), borehullsinstrument (DMS) som måler deformasjon, mikrofoner, ekstensometer (strekkstag), meteorologisk stasjon og web-kamera.

Berggrunnen i området består av glimmergneis, -skifer og dolorittmarmor. Iboende svakhetssoner i berggrunnen har blitt reaktivert ved gravitasjon. Utviklingen av det ustabile fjellpartiet ble trolig blitt påvirket av glasial avlastning under siste isavsmelting etter forrige istid.

Fjell under kontinuerlig skredovervåkning

Nordnesfjellet
Av /NVE.
Nordnesfjellet
Av /NVE.
Nordnesfjellet
Av /NVE.
Nordnesfjellet
Av /NVE.
Nordnesfjellet
Av /NVE.
Nordnesfjellet
Av /NVE.
Nordnesfjellet
Av /NVE.
Nordnesfjellet
Av /NVE.
Nordnesfjellet
Av /NVE.
Nordnesfjellet
Av /NVE.
Nordnesfjellet
Av /NVE.

Fire ustabile fjellpartier med potensiale til å utvikle seg til fjellskred er under kontinuerlig overvåking i Norge i dag. Det er er Åkneset, Mannen og Hegguraksla i Møre og Romsdal, i tillegg til Nordnesfjellet.

Norges vassdrags- og energidirektorat er fra 2015 ansvarlig for overvåking av disse fjellpartiene.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg