Kirill Kondrasjin, russisk dirigent. Utdannet ved konservatoriet i Moskva. 1943–56 dirigent ved Bolsjojteatret, 1956–60 dirigent for det statlige sovjetiske symfoniorkester. 1960–75 sjefdirigent for Moskva filharmoniske orkester, som han i 1968 gjestet Festspillene i Bergen med. I 1978 fikk han politisk asyl i Nederland, og var fra 1979 knyttet til Concertgebouw-orkesteret. Kondrasjin var en flittig gjestedirigert i Europa (Oslo 1963) og USA. Han uroppførte Sjostakovitsj' 4. og 13. symfoni.