Punkthus, frittliggende hus med stor høyde (over åtte etasjer) og liten grunnflate.