Hubert Fichte, vesttysk forfatter. Skildrer mennesker som lever i ytterkanten av samfunnet, f.eks. i romanene Das Waisenhaus (1965) og Die Palette (1968). Fichte var sterkt etnologisk interessert, og på reiser Jorden rundt utforsket han menneskers ulike livsformer og kulturer. Die Geschichte der Empfindlichkeit (utg. posthumt 1987–91) er en syklus som omfatter romaner, reiseskildringer, litterære artikler og etnologiske studier.