Helene, kvinnenavn, gresk, 'den strålende, lysende'. Brukt som døpenavn i Norge fra ca. 1300. Navnet finnes i en rekke varianter, blant andre Elen, Ellen, Eli, Elin, Eline, Elna, Lena og Helen. Navnedag 21. mai.