Elisabet, kvinnenavn, gresk form av hebraisk Elisjeba, 'Gud er fullkommen'. Brukt som døpenavn i Norge fra begynnelsen av 1300-tallet, etter hvert i en rekke avledninger og varianter: Elisabeth, Elizabeth, Elise, Else, Elsebet, Elly, Lisbet, Lise, Alice, Lizzie, Bet og Bess. Det norrøne navnet Ellisiv er en variant av Elisabet, og Harald Hardrådes dronning som egentlig het Elisabet, ble i Norge kalt Ellisiv. Navnedag 19. november.