Sophia Elisabet Brenner, svensk forfatter, høyt verdsatt i sin samtid. Hennes hjem i Stockholm var et samlingssted for mange av tidens fremste diktere. I formelt uklanderlige dikt tok hun opp kvinnesaksspørsmålet og fremhevet kvinnens særtrekk.