Drammen havn er norges største havn for bilimport og et trafikknutepunkt på østlandet. Det er en intermodal havn hvor varer lastes direkte fra båt til trailer eller jernbane. I Nasjonal transportplan er Drammen havn utpekt som stamnetthavn.

Havna ligger ved utløpet av Drammenselva på byens sydøstlige sideog er fordelt på 3 havneavsnitt, på Holmen, Brakerøya og Lierstranda.

Drammen havn er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Drammen, Lier, Røyken, Hurum og Svelvik.

Havna har 16 ansatte. Havnedirektør er Einar Olsen.

I 2011 hadde havnen 1639 skipsanløp.  447 anløp på offentlige kaier, 819 på private kaier og 353 i ytre sjøområde.

Godsmengdene nådde 2.9 tonn fordelt på 712.9 tonn på offentlige kaier, 1.2 på private kaier, og 962.5 tonn i ytre sjøområde.

Godsmengdene økte med 12,8 % fra 2010 til 2011. Ifølge årsrapporten for 2011 har havnen ikke tidligere håndtert så store godsmengder.

Drammen havn er Norges viktigste importhavn for biler. Antall importerte biler var i 2011 på 74.181, en økning 20,4 % fra 2010. Antall containere økte med 36,8 % til 18.368 stk.

Havnen har den senere tid satset stort på et nytt logistikknettverk hvor mer enn 50 logistikk og transportbedrifter er medlemmer.

I 2011 hadde Drammen havn driftsinntekter på Kr. 52,3 millioner, samlete driftskostnader på Kr. 41,6 millioner og et netto resultat på Kr. 10,3 millioner.

Drammen var et viktig sted for utskiping av tømmer fra 1300 tallet. På 1500 tallet tok handelen seg opp, spesielt med Holland. Handelen la grunnlag for skipsbygging i byen fra slutten av 1600-tallet. Med jernbanen anlagt i 1866 kom utskiping av varer fra innlandet. På 1800 tallet utviklet det seg treforedlingsindustri  med papir og cellulosefabrikker. Vassdragets ledende treforedlingsbedrift, Follum, sluttet å bruke havna i 1963 og med det bortfalt mye av havnas grunnlag. Dette sammenfalt med at bilrasjoneringen opphørte og havna omstilte seg til bilimport og har siden vokst til å bli Norges viktigste bilhavn.

Drammens havne- og sjøfartshistorie formidles i Skur 1, Maritim storstue, en gave fra havna til byen i anledning Drammens 200 års jubileum.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.