Drammen sett mot sørøst. I forgrunnen Bybrua over Drammenselva mellom Bragernes og Strømsø. Midt i bildet Holmen, som blant annet rommer den store importhavnen for biler. I bakgrunnen Drammensfjorden.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Drammen havn er ei havn i Drammen by i Buskerud. Havna ligger ved utløpet av Drammenselva på byens sydøstlige side og er fordelt på tre havneavsnitt; Holmen, Brakerøya og Lierstranda.

Drammen havn er Norges største havn for bilimport og et trafikknutepunkt på Østlandet. Det er en intermodal havn hvor varer lastes direkte fra båt til trailer eller jernbane. I Nasjonal transportplan er Drammen havn utpekt som stamnetthavn.

Virksomhet

I 2011 hadde havnen 1639 skipsanløp, hvorav 447 anløp på offentlige kaier, 819 på private kaier og 353 i ytre sjøområde. Godsmengdene nådde 2900 tonn fordelt på 712,9 tonn på offentlige kaier, 1200 på private kaier, og 962,5 tonn i ytre sjøområde. I 2011 hadde Drammen havn driftsinntekter på 52,3 millioner kroner, samlete driftskostnader på 41,6 millioner kroner og et netto resultat på 10,3 millioner kroner. Drammen havn er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Drammen, Lier og Asker.

Drammen havn er Norges viktigste importhavn for biler. Antall importerte biler var i 2011 på 74 181, en økning på 20,4 prosent fra 2010. Siden har bilimporten økt kraftig til 111 547 biler i 2017. Antall containere økte med 36,8 prosent til 18 368 fra 2010 til 2011, og i 2014 ble havnen bygget ut til å ta imot dobbelt så mange containere. Godsmengdene økte med 12,8 prosent fra 2010 til 2011. I 2016 ble det lagt sju nye jernbanespor på Holmen.

Historie

Drammen var et viktig sted for utskiping av tømmer fra 1300-tallet. På 1500-tallet tok handelen seg opp, spesielt med Holland. Handelen la grunnlag for skipsbygging i byen fra slutten av 1600-tallet. Med jernbanen anlagt i 1866 kom utskiping av varer fra innlandet. På 1800-tallet utviklet det seg treforedlingsindustri med papir og cellulosefabrikker. Vassdragets ledende treforedlingsbedrift, Follum Fabrikker, sluttet å bruke havna i 1963, og dette sammenfalt med at bilrasjoneringen opphørte. Havna omstilte seg til bilimport og har siden vokst til å bli Norges viktigste bilhavn.

Drammens havne- og sjøfartshistorie formidles i Skur 1 – Maritim storstue, en gave fra havna til byen i anledning Drammens 200-årsjubileum.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg