Historisk sørgespill (1787) av Friedrich Schiller, behandler den spanske konge Filip 2s sønn Don Carlos' ulykkelige kjærlighet til sin stemor Elisabeth av Valois. Samme emne er behandlet i dramaer av flere diktere.