Den internasjonale demokratiske union, organisasjon dannet 1983 av Den europeiske demokratiske union (stiftet 1978) og Pacific Democratic Union (stiftet 1982). Organisasjonen er en sammenslutning av konservative partier fra industriland i Europa samt Australia, New Zealand, Japan og USA, om lag 80 partier (2005). Fra norsk side er Høyre tilsluttet unionen.