Ikke-statlige internasjonale organisasjoner

NGO er en forkortelse for engelsk Non-Governmental Organization, og er en samlebetegnelse på ikke-statlige, frivillige organisasjoner, inkludert nærings- og fagorganisasjoner. NGO-er arbeider ofte med internasjonale prosjekter innenfor områder som menneskerettigheter og miljøvern, men mange driver også med lokale prosjekter, som for eksempel sosial inkludering eller språkopplæring. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Ikke-statlige internasjonale organisasjoner

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt