NGO er en forkortelse for det engelske begrepet Non-Governmental Organisation, og er en samlebetegnelse på ikke-statlige, frivillige organisasjoner, inkludert nærings- og fagorganisasjoner. NGO-er arbeider ofte med internasjonale prosjekter innenfor områder som menneskerettigheter og miljøvern, men mange driver også med lokale prosjekter, som for eksempel sosial inkludering eller språkopplæring.Det finnes ingen fast definisjon av uttrykket, men de fleste NGO-er er politisk uavhengige, ikke-kommersielle organisasjoner som ikke er etablert eller styrt av stater og som ikke driver med voldelig eller kriminell virksomhet. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Ikke-statlige internasjonale organisasjoner

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt