Ikke-statlige internasjonale organisasjoner

Non-Governmental Organization, NGO, ikke-statlig organisasjon, er en samlebetegnelse på frivillige, ikke-statlige organisasjoner, særlig slike som driver med internasjonal virksomhet, også nærings- og fagorganisasjoner. Det finnes ingen fast definisjon av uttrykket, men det er vanlig å kreve at det skal dreie seg om politisk uavhengige, «non-profit» organisasjoner som ikke er etablert eller styrt av stater og ikke driver med voldelig eller kriminell virksomhet. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Ikke-statlige internasjonale organisasjoner

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 26 artikler:

A

  1. ATTAC