Asbjørn, mannsnavn, norrønt Ásbjǫrn. Første ledd av samme rot som norrønt áss: 'gud', se Åse. Annet ledd er dyrenavnet bjørn, norrønt bjǫrn. Meningen med et slikt navn var vel at bæreren skulle få både gudenes og bjørnens egenskaper og styrke. Esben, Espen, er varianter av samme navn. Navnedag 10. mai.