Asbjørg, kvinnenavn, norrønt Ásbjǫrg: 'hun som blir berget av gudene'. Første stavelse av samme rot som norrønt áss: 'gud'. Det finnes en lang rekke norske navn med denne forstavelse; de viktigste begynner på As- eller Ås-. Se Åse. Annen stavelse er dannet av norrønt bjǫrg: 'hjelp, berging'. Varianter: Åsbjørg, Åsbjør, Asbjør o.fl. Navnedag 10. mai.