Anker

Anker, våpenskjold
Av /Stamtavle over familien Anker. Kristiania 1889..

Artikkelstart

Anker er en dansk-norsk slekt, tidligere adelsslekt, som opprinnelig kommer fra Sverige.

Faktaboks

Uttale
ˈanker
Også kjent som

Ancher

Slekten kom til Norge i 1668 med kjøpmann i Christiania Erich Olsen Ancher (1644–1699). Han hadde to sønner, Bernt Ancher (1680–1724), sogneprest til Land, og Jan Ancher (1687–1750), kjøpmann på Bragernes. Sognepresten var far til jernverkseier på Moss, agent og justisråd Erich Ancher (1709–1785), gift med Anna Cathrine Tank (1723–1761). Sønner av dem var generalmajor, guvernør i Trankebar Peter Anker (1744–1832) og statsråd Carsten Tank Anker (1747–1824); sønnene ble anerkjent som danske adelsmenn i 1778.

Sønn av Carsten Tank Anker var godseier på Storhamar, kabinettskammerherre, generalmajor Erik Theodor Christian Bernhard Anker (1785–1858), som var far til kommandant i Fredrikstad, oberstløytnant, kammerherre Carsten Christian Anker (1817–1898), Hedevig Betzy Sigismunda Annette Anker (1819–1879), gift med Peder Anker lensgreve Wedel Jarlsberg (1809–1893), og publisisten, oberstløytnant og kammerherre Carl Johan Anker (1835–1903). Grenen døde ut med sistnevntes sønn, bankier Peter Lars Botvid Anker (1876–1961).

En annen sønn av sogneprest Bernt Ancher var kjøpmann, justisråd Christian Ancher (1711–1765), som var far til kammerherre Bernt Anker (1746–1805; gift med Mathia Collett, 1737–1801), godseier på Bogstad, statsminister Peder Anker (1749–1824) og grosserer Jess Anker (1753–1798); disse tre ble også anerkjent som danske adelsmenn i 1778. Statsminister Peder Anker var far til overhoffmesterinne Karen Christiane Andrea Anker (1789–1849), gift med stattholder Johan Caspar Herman lensgreve Wedel Jarlsberg (1779–1840). Deres sønn var ovenfor nevnte Peder Anker lensgreve Wedel Jarlsberg. Grosserer Jess Anker var far til grosserer Morten Anker (1780–1838) og kommandant på Kongsvinger festning, oberst Peder Bernhard Anker (1787–1849). Førstnevnte var far proprietær på Stensby i Eidsvoll Jess Anker (1808–1864), sorenskriver i Inderøy Bernt Olaus Anker (1809–1881), fattigforstander og kirkeverge i Christiania Christian Anker (1811–1885) og kaptein John Collett Anker (1816–1866).

Sønn av proprietær Jess Anker var fattigforstander i Christiania, Carl Anker (1833–1887), som var far til generalkonsul i Japan, Peder Bernt Anker (1863–1933). Sorenskriver B.O. Anker var far til tollkasserer i Risør, Morten Ulrik Anker (1838–1922), hvis sønner var sivilingeniør ved riksarkitektens kontor, Christian August Anker (1869–1959), og havnefogd i Varanger, overlos Morten Ulrik Fredrik Arveschoug Anker (1879–1964). Sistnevnte var far til disponent Morten Ulrik Anker (1903–1988), som igjen var far til professor Morten Ulrik Anker (født 1932).

Fattigforstander Christian Anker var far til kunstmaleren, kasserer Johan Caspar Herman Wedel Anker (1845–1895) og prost og sogneprest i Arendal Nils Christian Anker (1848–1921). Sistnevntes sønn, generalkonsul Alf Anker (1892–1966) var far til generalkonsul i Valparaiso Alf Bernt Anker (født 1933).

Kaptein Johan Collett Anker var far til forstander ved Mogens Thorsens stiftelse, major Herman Morten Fredrik Anker (1840–1921) og grosserer Conrad Anker (1849–1910).

Kjøpmann Jan Anchers sønn, kjøpmann i Halden Peter Ancher (1736–1776), var far til grosserer Niels Anker (1764–1812), som i 1790 ble anerkjent som danske adelsmenn sammen med broren Jan og farbroren Niels. Sønn av grosserer Niels Anker var godseier på Rød ved Halden, stortingsmann Peter Martin Anker (1801–1863), som var far til godseier Nils Anker (1836–1893), skolemannen Herman Anker (1839–1896) og forretningsmannen Christian August Anker (1840–1912).

Godseier Nils Anker var far til godseier på Rød, Peter Martin Anker (1863–1939), som i 1892–1907 var gift med forfatteren Nini Roll Anker (1873–1942). Hans sønn i 2. ekteskap med overhoffmesterinne Borghild Anker var godseier på Rød, Nils Anker (1911–1960); etter dennes død ble Rød omgjort til en stiftelse.

Herman Anker var far til kvinnesaksforkjemperen Katti Anker Møller (1868–1945), forfatteren og journalisten Ella Anker (1870–1958), lege Peter Martin Anker (1872–1903) og overingeniør Nils Botvid Anker (1878–1943). Lege P. M. Anker var far til lege Herman Anker (1901–1970) og ambassadør Peter Martin Anker (1903–1977). Førstnevnte var far til direktør ved Vestlandske Kunstindustrimuseum Peter Martin Anker (1927–2012).

Overingeniør N. B. Anker var far til førstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Oslo, Øyvind Anker (1904–1989) og tekstilkunstneren Synnøve Anker Aurdal (1908–2000).

Christian August Anker var far til ingeniør Johan August Anker (1870–1941), som fra 1910 var gift med forfatteren Nini Roll Anker. Han var i sitt første ekteskap far til direktør for Risør Tremassefabrikk, Christian August Anker (1896–1982), og direktør i Titan Co., Erik Anker (1903–1994).

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Anker, Carl Johan: Stamtavle over familien Anker, 1889, Finn boken
  • Anker, H.N.: Familien Anker: litt slektshistorie, 1990, Finn boken
  • Anker-Rasch, O.: Slekten Anker: Halden-grenen fra Rød Herregård, [2002?], Finn boken
  • Fabritius, Albert: Stamtavle over slægten Anker, 1952 (særtr. av Danmarks Adels Aarbog, 1952), Finn boken
  • Lassen, Wilhelm: Norske Stamtavler, B. 1, 1868, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg