Anker, dansk-norsk adelsslekt, opprinnelig fra Sverige; kom til Norge 1668 med kjøpmann i Christiania Erich Olsen Ancher (1644–99). Han hadde to sønner, Bernt Ancher (1680–1724), sogneprest til Land, og Jan Ancher (1687–1750), kjøpmann på Bragernes. Sognepresten var far til jernverkseier på Moss, agent og justisråd Erich Ancher (1709–85), gift med Anna Cathrine Tank (1723–61). Sønner av dem var generalmajor, guvernør i Trankebar Peter Anker (1744–1832) og statsråd Carsten Tank Anker (1747–1824); sønnene ble naturalisert som danske adelsmenn 1778. Sønn av Carsten Tank Anker var godseier på Storhamar, kabinettskammerherre, generalmajor Erik Theodor Christian Bernhard Anker (1785–1858), som var far til kommandant i Fredrikstad, oberstløytnant, kammerherre Carsten Christian Anker (1817–98), Hedevig Betzy Sigismunda Annette Anker (1819–79), gift med Peder Anker lensgreve Wedel Jarlsberg (1809–93), og publisisten, oberstløytnant og kammerherre Carl Johan Anker (1835–1903). Grenen døde ut med sistnevntes sønn, bankier Peter Lars Botvid Anker (1876–1961).

En annen sønn av sogneprest Bernt Ancher var kjøpmann, justisråd Christian Ancher (1711–65), som var far til kammerherre Bernt Anker (1746–1805), gift med Mathia Collett (1737–1801); statsminister Peder Anker (1749–1824) og eier av Frogner hovedgård, grosserer Jess Anker (1753–98); disse tre ble også naturalisert 1778. Statsminister Peder Anker var far til overhoffmesterinne Karen Christiane Andrea Anker (1789–1849), gift med statholder Johan Caspar Herman lensgreve Wedel Jarlsberg (1779–1840). Deres sønn var ovenfor nevnte Peder Anker lensgreve Wedel Jarlsberg. Grosserer Jess Anker var far til grosserer Morten Anker (1780–1838) og kommandant på Kongsvinger festning, oberst Peder Bernhard Anker (1787–1849). Førstnevnte var far proprietær på Stensby i Eidsvoll Jess Anker (1808–64), sorenskriver i Inderøy Bernt Olaus Anker (1809–81), fattigforstander og kirkeverge i Christiania Christian Anker (1811–85) og kaptein John Collett Anker (1816–66).

Sønn av proprietær Jess Anker var fattigforstander i Christiania Carl Anker (1833–87), som var far til generalkonsul i Japan Peder Bernt Anker (1863–1933). Sorenskriver B.O. Anker var far til tollkasserer i Risør, Morten Ulrik Anker (1838–1922), hvis sønner var sivilingeniør ved riksarkitektens kontor Christian August Anker (1869–1959) og havnefogd i Varanger, overlos Morten Ulrik Fredrik Arveschoug Anker (1879–1964). Sistnevnte var far til disponent Morten Ulrik Anker (1903–88), som igjen var far til professor Morten Ulrik Anker (født 1932).

Fattigforstander Christian Anker var far til kunstmaleren, kasserer Johan Caspar Herman Wedel Anker (1845–95) og prost og sogneprest i Arendal Nils Christian Anker (1848–1921). Sistnevntes sønn, generalkonsul Alf Anker (1892–1966) var far til generalkonsul i Valparaiso Alf Bernt Anker (født 1933).

Kaptein Johan Collett Anker var far til forstander ved Mogens Thorsens stiftelse, major Herman Morten Fredrik Anker (1840–1921) og grosserer Conrad Anker (1849–1910).

Kjøpmann Jan Anchers sønn, kjøpmann i Halden Peter Ancher (1736–76), var far til grosserer Niels Anker (1764–1812), som ble naturalisert 1790 sammen med broren Jan og farbroren Niels. Sønn av grosserer Niels Anker var godseier på Rød ved Halden, stortingsmann Peter Martin Anker (1801–63), som var far til godseier Nils Anker (1836–93), skolemannen Herman Anker (1839–96) og forretningsmannen Christian August Anker (1840–1912).

Godseier Nils Anker var far til godseier på Rød, Peter Martin Anker (1863–1939), som 1892–1907 var gift med forfatteren Nini Roll Anker (1873–1942). Hans sønn i 2. ekteskap med overhoffmesterinne Borghild Anker, var godseier på Rød, Nils Anker (1911–60); etter dennes død ble Rød omgjort til en stiftelse.

Herman Anker var far til kvinnesaksforkjemperen Katti Anker Møller (1868–1945), forfatteren og journalisten Ella Anker (1870–1958), lege Peter Martin Anker (1872–1903) og overingeniør Nils Botvid Anker (1878–1943). Lege P.M. Anker var far til lege Herman Anker (1901–70) og ambassadør Peter Martin Anker (1903–77). Førstnevnte var far til direktør ved Vestlandske Kunstindustrimuseum Peter Martin Anker (1927–2012).

Overingeniør N.B. Anker var far til førstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Oslo Øyvind Anker (1904–89) og tekstilkunstneren Synnøve Anker Aurdal (1908–2000).

Christian August Anker var far til ingeniør Johan August Anker (1870–1941), som fra 1910 var gift med forfatteren Nini Roll Anker. Han var i sitt første ekteskap far til direktør for Risør Tremassefabrikk Christian August Anker (1896–1982) og direktør i Titan Co. Erik Anker (1903–94).

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.