En slekt som stammer fra Danmark og kom til Norge 1720 med Carsten Tank, kjøpmann i Fredrikstad. Hans sønnesønn, forretningsmannen, godseieren og politikeren Carsten Tank (1766–1832) var far til misjonæren og immigrantpioneren Otto Tank (1800–64).