Abraham Niklas Edelcrantz, født i Turku, svensk forfatter, naturvitenskapsmann og embetsmann. Som lyriker var han sterkt påvirket av engelsk førromantikk. Han oversatte Ossian og skrev en patriotisk Ode till svenska folket (1786) og operaen Alcides' Inträde i Verlden (1793). I 1783 flyttet han til Stockholm, der han ble annen direktør ved operaen. I 1785 ble han utnevnt til Gustav 3s teatersensor, og fikk året etter sin plass i Svenska Akademien. Han fikk ry som fysiker, økonom og tekniker.