Tekniker, person som viser praktisk ferdighet i utøvelsen av en virksomhet; person som har teknisk utdanning, særlig en som har eksamen fra teknisk fagskole.