Førromantikken, betegnelse for kulturstrømninger som i siste halvdel av 1700-tallet forberedte romantikkens gjennombrudd. Mot opplysningstidens forstandsdyrkelse kom nå et nytt syn på naturen, følelsene, diktningen, og på dikteren og hans oppgaver. Dikteren drives av en lidenskap til å skape, og han behøver ikke kjenne eller ta hensyn til reglene for diktekunsten. Naturbeskrivende diktning ble en betydelig retning, i Norden representert bl.a. av Tullin, samtidig som poetens subjektive følelser kom til uttrykk i skildringene. Originalitet, fantasi, entusiasme og lidenskap ble fremhevet som viktigere enn fornuft og trofasthet mot regler. Interessen for nasjonal og folkelig diktning ble vakt, bl.a. gjennom studier av middelalderens historie og litteratur. Thomas Percys Reliques of Ancient English Poetry (1765) fikk stor betydning som den første samling middelalderballader. Johann Gottfried von Herders Volkslieder (1778) viser den samme interesse for folkediktning i Tyskland.