Samtidskunst representerer det som har skjedd på den internasjonale kunstscenen siden ca. 1990. Det viktigste kjennetegnet er at man ikke lenger betrakter kunsten som et objekt, men snarere som en prosess, en kreativ handling eller en performativ ytring. Publikum har en mer aktiv og deltakende rolle. Samtidskunsten viser en fornyet interesse for det sanselige og kroppslige.

Cindy Sherman

Cindy Sherman er en amerikansk billedkunstner og fotograf og en av verdens fremste representanter for iscenesatt fotografi. Med seg selv som modell har hun laget en rekke billedserier der særlig kv...

lydkunst

Lydkunst er et bredt og sammensatt kunstfelt hvor lyd er et sentralt materiale, og hvor det er lagt vekt på lyders betydning, posisjon, egenskaper og relasjoner til omgivelsene.Lydkunstnere har gje...

Pushwagner

Pushwagner var en norsk billedkunstner, hovedsakelig kjent for sine tegninger og malerier konsentrert om dystopiske framtidsvisjoner. Motivene hans er ofte formidlet med en enkel strek, stor detalj...