Samtidskunst representerer det som har skjedd på den internasjonale kunstscenen siden ca. 1990. Det viktigste kjennetegnet er at man ikke lenger betrakter kunsten som et objekt, men snarere som en prosess, en kreativ handling eller en performativ ytring. Publikum har en mer aktiv og deltakende rolle. Samtidskunsten viser en fornyet interesse for det sanselige og kroppslige.